Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksustele

Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus supelranda ja sadamat teenindavale hoonele, muuta paadihoiuala asukohta ning kavandada planeeringualale karavaniparkla, lisaks lahendada krundijaotus ning juurdepääsuteede ja liikluskorralduse põhimõtted. Planeeringuala suurus on ca 8,4 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, muinsuskaitse eritingimused, vajadusel ehitusgeoloogilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-17.00) ning Luunja valla veebilehel.

Otsus