Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksusele

Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksusele eesmärgiga kaaluda võimalusi Timmi tee 14 maaüksusele ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ning mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lähtetingimused