Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksusele

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksusele eesmärgiga kaaluda võimalusi suurendada elamukrundi hoonestusala ja hoonete suurimat lubatud arvu. Planeeringuala suurus on 3125 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

Volikogu otsus