Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksusele ja lähialale

Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi  planeeringualale kuni nelja üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 1,8 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

 

Viide otsusele

Volikogu otsus nr 45