Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 20. juuni k.a.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu

Laekunud seisukohad:

Kaitseministeerium

Keskkonnaamet

Põllumajandusamet