Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta

 

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta. Ettepanekuid saab esitada posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 03.10.2020.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu

DP KSH eelhinnang