Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu

Planeeringuga suurendatakse Veibri külas asuvate üksikelamu maa kruntide Jõeharu tee 1 kuni Jõeharu tee 11 ja Jõeharu põik 1 kuni Jõeharu põik 19 lubatud suurimat ehitisealust pindala 10-15-lt %-lt 20-le %-le ning suurendatakse hoonetusalasid. Elamukruntidele on antud ehitusõigus ühe üksikelamu ja olenevalt krundi suurusest ühe kuni kahe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. 

Vallavalitsuse otsus nr 77

Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneering