Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvud valla dokumendiregistis ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

« Tagasi

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõule saab anda arvamusi

Tulenevalt PlanS § 140 lg 3 on võimalik  avaldada arvamust Luunja vallavolikogu otsuse eelnõu „Savikoja külas Savikoja, Suurearu ja Mäe maaüksuste detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine krundi Pos 4 osas" kohta. Arvamused tuleb esitada kirjalikult Luunja vallavalitsusele aadressile Puiestee 14, Luunja alevik või e-kirjaga aadressil: luunjavv@luunja.ee. Arvamuse esitamise tähtaeg on 05.08.2020.

Eelnõu

Lisa