Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

Pealkiri
Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Allika maaüksuse detailplaneering
Edu tee 2,4,6,8 ja Edu tee kruntide detailplaneering
Enela maaüksuse detailplaneering
Kabina külas Tammeserva ja Mägimänni detailplaneering
Kabina külas Vare maaüksuse detailplaneering
Kakumetsa külas Ojareinu maaüksuse detailplaneering
Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneering
Kasepõllu maaüksuse detailplaneering
Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneering
Kellukese maaüksuse detailplaneering
Kollu tee 3 kinnistu detailplaneering
Lembitu maaüksuse detailplaneering
Linnaääre maaüksuse detailplaneering
Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneering
Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneering
Luunja vallavolikogu algatas Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise
Mäeantsu maaüksuse detailplaneering
Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Metsandiku maaüksuse detailplaneering
OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneering
Ringraja tee 17 detailplaneering
Rõõmu külas Kulleri maaüksuse detailplaneering
Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneering
Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse detailplaneering
Sambla maaüksuse detailplaneering
Sengo maaüksuse detailplaneering
Sirgu külas Vahemetsa ja Soisi detailplaneering
Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu korrektuur
Toominga naaüksuse detailplaneering
Tuleviku tee 8 ja Ridaküla tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneering
Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneering
Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneering
Willemi ja Rehe-1 maaüksuste ning lähiala detailplaneering