Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Willemi ja Rehe-1 maaüksuste ning lähiala detailplaneering

Kehtestamine

Avalik Väljapanek

Algatamine

Luunja vallavalitsuse 29. dets. 2009. a. korraldusega nr 346 on algatanud detailplaneeringu koostamine: Lohkva külas Willemi (43201:001:0771) ja Rehe-1 (43201:001:0770) maaüksustele ja lähialale. Planeeritava ala suurus on ~ 18 ha. Detailplaneeringu ülesandeks on kaaluda maa-ala elamukruntideks jaotamist, kruntidele ehitusõiguse määramist ning maa osaline sihtotstarbe muutmine. Planeeringu algatamise ettepaneku tegija: Mati Lepik.

Planeeringuga seotud dokumendid: