Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Pilka külas Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Tammetõru maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala asub Pilka küla keskuses, hõlmab Tammetõru maaüksust ja sellega piirnevat Pilka teed. Planeeringuala suurus on u 9000 m². Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale elamukrundi moodustamiseks ning ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele. Võimalike uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.


 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.