Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu eesmärgiga kaaluda planeeringualale võimalusi üksikelamu maa kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on u 1,0 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.