Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Metsandiku maaüksuse detailplaneering

Menetlusetapp läbi!

Luunja Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 50 võeti vastu Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneering, mille avalik väljapanek toimus  19.10-01.11.2020 ja millele laekus 4 avaldust kokku 11 arvamusega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 05.01.2021 kell 17.00 Luunja vallamaja volikogu saalis (Puiestee tn 14, Luunja alevik). Vallavalitsusel on õigus, lähtuvalt Covid-19  viiruse  levikust,  vajadusel  muuta  arutelu toimumise kohta või arutelu edasi lükata. Muudatustest Teavitatakse valla kodulehel https://luunja.ee/ hiljemalt 04.01.2021.

Vallavalitsuse korraldus: Seisukoha võtmine Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepankute ja vastuväidete kohta ning detailplaneeringu avaliku arutelu aja ja koha määramine.

Avaliku arutleu protokoll