Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneering

Arvamuste küsimine

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 25.09.2019 k.a posti teel aadressile Puiestee 14, Luunja alevik, 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile luunjavv@luunja.ee.

Algatamine

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja kinnitanud lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritavale maa-alale üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamule ja abihoonetele.

Planeeringuga seonduvad dokumendid:

Luunja Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 30