Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kakumetsa külas Ojareinu maaüksuse detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 9,77 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust planeeritava maa-ala jagamiseks üksikelamumaa ja põllumajandusmaa kruntideks ning ehitusõiguse seadmist üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Täiendavate uuringute vajadus planeeringu algatamisel puudub.

 

Planeeringuga seonduvad dokumendid: