Planeeringud

Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega  Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-17:00 ette registreerides.

Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Kabina külas Tammeserva ja Mägimänni detailplaneering

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Tammeserva (43202:002:0216) ja Mägimänni (43202:002:0214) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust Tammeserva kinnistu jagamiseks üksikelamumaa ja metsamaa kruntideks ning ehitusõiguse seadmiseks üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Planeeringu algatamisel on teada liiklusmüra hinnangu vajadus.


Planeeringuga seonduvad dokumendid: