Menetluses olevate planeeringutega on võimalik tutvuda Luunja avalikus dokumendiregistris
 Luunja valla planeeringutega saab tutvuda valla dokumendiregistris ja paberkujul planeeringutega Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 08:00-16:30 ette registreerides.