Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Veibri külas Jaanilille põik kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavalitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 255 kehtestatud Lembitu maaüksuse detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Veibri külas planeeringus kavandatud liikluspinnale määrata kohanimeks Jaanilille põik.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 20. maini 2021.

Eelnõu

Lisa 1. Jaanilille põik asendiplaan