Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Lohkva külas asuvale bussipeatusele kohanime määramine (Soojuse tee)

Luunja vallas Lohkva külas asuva  kohaliku tee (nimetus: Soojuse tee, teeregistri number: 4320079) äärde on rajatud uus bussipeatus. Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 5 alusel peab ühissõidukipeatusele määrama kohanime. 

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 01. novembrini 2022.

Eelnõu. Lohkva külas asuvale bussipeatusele kohanime määramine (Soojuse tee)

Lisa 1. Soojuse tee bussipeatuse asendiplaan