Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Tahan oma last Luunja valda lasteaiajärjekorda panna. Mida ma pean tegema? 

Vastus: Palun registreerige oma laps lasteaiajärjekorda Luunja valla Arnos.

Küsimus: Oleme kolimas Luunja valda, kuid praegu siia veel sisse kirjutatud ei ole. Kas ma saan oma lapse juba lasteaiajärjekorda panna? 

Vastus: Jah, palun registreerige laps lasteaiajärjekorda Luunja valla Arnos.

Küsimus: Olen registreerinud oma lapse Lohkva lasteaia järjekorda. Millal ma saan lapse Lohkva lasteaeda panna?

Vastus: Lohkva lasteaed võtab lapsi vastu alates 3. eluaastast ja ARNOs registreeritud avalduste  alusel. 

Küsimus: Mida pean tegema, et minu laps saaks Luunja kooli eelkooli?

Vastus: Luunja valla lastele on Luunja Keskkoolis eelkooli koht olemas. Eelkooli koha kasutamise avalduse saate teha Luunja ARNOs. 

Küsimus: Kui suur on 2021. aastal Luunja lasteaedades vanema poolt kaetav kohatasu? 

Vastus: 2021. aastal on vanema poolt kaetav kohatasu 35.04 eurot. 

Küsimus: Minule ei ole tulnud Luunja Arnost  teadet, kuigi mu laps peaks sel aastal lasteaiakoha saama. 

Vastus: Palun kontrollige Arno keskkonnas oma andmeid - meiliaadressi ja telefoninumbrit. Palun veenduge, et olete taotluse teinud Luunja valla Arnos, mitte mõne teise omavalitsuse Arnos. 

Küsimus: Kuidas ma saan oma lapse panna Pajula tee 2 lasteaeda järjekorda?

Vastus: Pajula tee 2 lasteaeda uusi lapsi veel ei registreerita. 2021/22. õppeaastal, kui toimub  Midrimaa lasteaia remont, on Pajula tee 2 lasteaed Luunja lasteaia Midrimaa asenduspinnaks. Pajula tee 2 lasteaia saab Luunja Arnos eelistatud lasteaiaks märkida alates 2022. aasta talvest. Sellest võimalusest antakse teada Luunja Arno kaudu.

Küsimus: Tahan oma lapse panna Luunja keskkooli 1. klassi. Kuidas ma saan esitada avalduse? 

Vastus: Palun esitage avaldus Luunja valla Arno kaudu. 

Küsimus: Kas minu laps saab Luunja Arnos ise gümnaasiumisse astumise avalduse teha? 

Vastus: Gümnaasiumisse astumise avalduse esitamiseks peab esitaja olema 18-aastane. Enne lapse 18-aastaseks saamist esitab avalduse lapsevanem või eestkostja.