Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Missugune lasteaed võtab 2023. aasta juulis lapsi vastu ja mida koha saamiseks tegema peab?

Vastus: 2023. aasta juulikuus võtab Luunja valla lapsi vastu Lohkva lasteaed (peamaja). Koha saamiseks tuleb esitada avaldus Luunja valla SPOKUs. Avaldust saab esitada mais 2023. Teavitus suvise kohalkäimise avalduse esitamisperioodi kohta saadetakse Luunja valla lasteaedades käivate laste vanematele Eliisi kaudu. 

Küsimus: Millal saab Midrimaa lasteaia remont valmis? 

Vastus: Midrimaa lasteaia remont valmib 2023. aasta suvel. Lasteaed alustab alevikus tööd alates septembrist 2023. 

Küsimus: Kas Pargi maja rühmade lapsed jätkavad praegustes rühmades või lähevad Midrimaa lasteaiamajja?

Vastus: Pargi majas alustanud rühmad jätkavad 2023. aasta sügisest Luunja alevikus asuvas Midrimaa lasteaiamajas.

Küsimus: Mitu rühma Midrimaa lasteaias tegutsema hakkab? 

Vastus: Midrimaa lasteaias hakkab tegutsema 9 rühma, sealhulgas üks väikerühm erivajadusega lastele. 

Küsimus: Tahan oma last Luunja valda lasteaiajärjekorda panna. Mida ma pean tegema? 

Vastus: Palun registreerige oma laps lasteaiajärjekorda Luunja valla Arnos.

Küsimus: Registreerisin oma lapse Luunja valla lasteaiajärjekorda. Millal ma saan lapse lasteaeda panna?

Vastus: Lasteaiakohad algavaks õppeaastaks komplekteeritakse Luunja ARNOs registreeritud avalduste alusel. Kohti pakutakse seni, kuni vabu kohti on. 

Küsimus: Mida pean tegema, et minu laps saaks Luunja kooli eelkooli? 

Vastus: Luunja valla lastele on Luunja Keskkoolis eelkooli koht olemas. Eelkooli koha kasutamise avalduse saate teha Luunja ARNOs. Täpsemat infot saate Luunja Keskkoolist. 

Küsimus: Kui suur on 2023. aastal Luunja lasteaedades vanema poolt kaetav kohatasu? 

Vastus: 2023. aastal on vanema poolt kaetav kohatasu 43.5 eurot. 

Küsimus: Minule ei ole tulnud Luunja Arnost  teadet, kuigi mu laps peaks sel aastal lasteaiakoha saama. 

Vastus: Palun kontrollige Arno keskkonnas oma andmeid - meiliaadressi ja telefoninumbrit. Palun veenduge, et olete taotluse teinud Luunja valla Arnos, mitte mõne teise omavalitsuse Arnos. Kui te ei ole lasteaia kohapakkumist saanud, ei ole Luunja lasteaias praegu vabu kohti pakkuda. 

Küsimus: Kas ma saan oma lapse panna  Pajula tee 2 ehitatud lasteaia järjekorda?

Vastus: Jah. Aadressil Pajula tee 2 hakkab 2023. aasta sügisest tegutsema Lohkva lasteaia Rõõmu maja. Järjekorda saab registreerida Luunja ARNO kaudu. 

Küsimus: Tahan oma lapse panna Luunja keskkooli 1. klassi. Kuidas ma saan esitada avalduse? 

Vastus: Palun esitage avaldus Luunja valla Arno kaudu. 

Küsimus: Kas minu laps saab Luunja Arnos ise gümnaasiumisse astumise avalduse teha? 

Vastus: Gümnaasiumisse astumise avalduse esitamiseks peab esitaja olema 18-aastane. Enne lapse 18-aastaseks saamist esitab avalduse lapsevanem või eestkostja.