« Tagasi

Luunja vallavolikogu 31.10.2019 istung

Päevakord

1. Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2019. a esimene lisaeelarve". Ettekanne Hille Luts

2. Luunja Varahalduse SA sihtkapitali suurendamine ja nõusoleku andmine kapitalirendilepingu sõlmimiseks. Ettekanne Hille Luts

3. Luunja valla arengukava 2019 - 2027 muutmine. Ettekanne Aare Anderson

4. Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu algatamine. Ettekanne Evelin Karjus

5. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Aedniku tn 10 ja Aedniku tn 10a kinnisasjadele. Ettekanne Indrek Kärner, kaasettekanne Aare Anderson

6. Veibri tee L3 kinnisasja omandamine. Ettekanne Raido Kutsar

7. Nahksepa tee L2 ja Nahksepa tee L3 kinnisasjade omandamine. Ettekanne Raido Kutsar

8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras. Ettekanne Raido Kutsar

9. Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla jäätmevaldajate registri põhimäärus". Ettekanne Tamur Tensing

10. Projektis „Luunja Jõesadama puhke- ja välispordiala rajamise suurprojekt" (TAS meede 3.1) osalemine. Ettekanne Indrek Kärner, kaasettekanne Aare Anderson

11. Info