« Tagasi

Luunja vallavolikogu 22.08.2019 istung

Päevakord

1. Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarvastrateegia 2019-2023" esimene lugemine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ettekanne Hille Luts

2. Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

3. Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu osalise muudatuse  vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

4. Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

5. Rõõmu külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

6. Kabina külas Vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

7. Tartumaa Arendusseltsi info.

8. Info