Kavastu mõisapark

 

 

 

 

 

Mälestise nimi Kavastu mõisa park, 19.saj.
Registreeritud Kinnismälestis
Mälestise registri number 7214 -
Liigitus arhitektuurimälestis
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 20.03.1997 määrus nr. 12, (RTL 1997,68, 376) Kuupäev: 20.03.1997
Kaitsevöönd
Katastrikood 43203:002:0014 (mälestise)
Aadress
  • Tartu maakond Luunja vald Kavastu küla, Meieri
Fotokogu

Kavastu mõisa park, 19. saj, Jaan Vali fotokogu

Kirjeldused

Mälestise tunnus

Mõisapargi tüüpiline näide, mille pikk mõisasüdamikku viiv puiestee on oluline mõisaansamblisse juhatav maastikumärk.

Mälestise ajalugu

18. ja 19. sajandi vahetusel rajati terrassidega barokkaed peahoone ette nõlvale vastu Emajõge. Jõeäärne madal ala oli kujundatud tiikide ja kanalite süsteemiga.
19. sajandi keskel rajati pikad alleed ja istuti tihe puistu fooniks peahoonele ja terrassidele.
19. ja 20. sajandi vahetusel, kui peahoonele tehti historitsistlikus stiilis juurdeehitus, kujundati ümber pargi barokne osa ja täiendati pargi põhipuistut.

Mälestise kirjeldus

Algne park rajati terrassidel asuva barokkaiana peahoone ja Emajõe vahelisele alale.
Jõeäärsel madalal alal asus tiikide ja kanalite süsteem. Esiväljak oli avar, piiratud majandushoonete, puudegruppide ja puudereaga.
19. sajandi keskel rajati üle 2 kilomeetri pikad pärnaalleed ja istutati tihe puistu fooniks peahoonele ja terrassidele. Koos peahoone historitsistlikus stiilis juurdeehitusega muudeti ka pargi kujundust. Peahoonest ja seda ümbritsevast pargist avanesid vaated Emajõele.
Tänaseks on hävinud regulaarne teedevõrk peahoonest jõe pool paiknevatel terrassidel. Alles on tiheda segastiilis istutusega võsastunud park.
Domineerivateks liikideks on harilik pärn ja harilik tamm.
Leidub ka harilikku vahtrat, harilikku saart, harilikku jalakat, harilikku kuuske, harilikku mändi ja siberi lehist.

Liik: Üldseisukord ja hooldusaste

Park on rahuldavalt hooldatud. Kohati esineb puude all kuivanud oksi ning prahti. Puud on rahuldavas seisukorras, alleed hästi aimatavad.

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb