Luunja mõisa aednikumaja

 

 

 

 

Mälestise nimi Luunja mõisa aednikumaja, 19.saj.
Registreeritud Kinnismälestis
Mälestise registri number 7209 Mälestise vana number -
Liigitus arhitektuurimälestis Alaliik
Arvel 16.09.1997
Registreeritud 16.09.1997
Määrused ja käskkirjad "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 20.03.1997 määrus nr. 12, (RTL 1997,68, 376) Kuupäev: 20.03.1997
"Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine" Kultuuriministri 19. detsember 2006 a. käskkiri 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13) Kuupäev: 05.01.2007
Kaitsevöönd
Katastrikood 43202:004:0032 (mälestise)
Aadress
  • Tartu maakond Luunja vald Luunja alevik, Kaevandiku
Avariitoetus(ed)

2009 nr 3-TarM

Fotokogu

Luunja mõisa aednikumaja, Veljo Ranniku fotokogu

Kirjeldused

Mälestise tunnus

Eesti vanema mõisaarhitektuuri iseloomulik näide, vanim säilinud elamu mõisakompleksis. Mälestise tunnuseks on algupärane arhailise ilmega hoonemaht ning kõik selle säilinud algupärase kujuga hooneosad, arhitektuursed kujunduselemendid ja ehituskonstruktsioonid.

 

Mälestise kirjeldus

Väike krohvitud kivihoone madalad seinad ning kaks korda kõrgem poolkelpkatus, kaetud S-kivikattega (osaliselt asendatud plekiga). Külgfassaadidel ja poolviilu kelba alaservas on lai sügavalt profileeritud karniis. Hoone nurgad on kujundatud lamedate nurgaliseenidega, ruudukujulised võrdlemisi suured aknad on krohvraamistuses. Akendel on olnud algselt 12-ruuduline raamijaotus, aknad paiknevad väga madalal. Hoone keskel on olnud mantelkorsten. Ehitis on barokne ja pärineb arvatavasti 18. sajandi teise poole keskelt.

 

Kaitsevööndi ulatus

Kultuuriministri 19. detsembri 2006 a. käskkirjaga nr 388 (RTL, 05.01.2007, 1, 13) kehtestatud mälestiste nr 7204-7210 ühine kaitsevöönd vastavalt skeemile (Lisa 1).

 

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb