Valimised                       
                            Luunja vallavolikogu valimised 20.10.2013


Volikogu asendusliikme määramine: Valimiskomisjoni otsus nr 17

Volikogu asendusliikme määramine: Valimiskomisjoni otsus nr 16

Volikogu asendusliikme määramine: Valimiskomisjoni otsus nr 15


Volikogu asendusliikme määramine: Valimiskomisjoni otsus nr 14

Volikogu asendusliikme määramine: Valimiskomisjoni otsus nr 13


Volikogu asendusliikme määramine: Valimiskomisjoni otsus nr 12

Volikogu asendusliikme määramine: Valimiskomisjoni otsus nr 11

Volikogu asendusliikme määramine:
Valimiskomisjoni otsus nr 10

Lisamandaatide registreerimine:
valimiskomisjoni otsus nr 8

Volikogu asendusliikmete registreerimine: valimiskomisjoni otsus nr 7

Volikogu liikmete registreerimine: valimiskomisjoni otsus nr 6

Valimistulemuste protokoll: LIHTKVOODI ALUSEL ISIKUMANDAATIDE JAOTAMINE


Veebiaadressil: http://www.erjk.ee/et   asub erakondade rahastamise järelevalve komisjon
                                          1 
Erakonnaseaduse § 5   sätted on  valimisliidule  

Erakonnaseadus

Luunja valla valimiskomisjoni koosseis:
                                                         esimees        Aime Koor tel 741 7318, 529 3633
                                                         aseesimees   Edma Dovnar
                                                         liige               Vilma-Ingrit Aunapuu

Valimiskomisjon asukoht: Luunja vallamaja Puiestee 14 Luunja alevik

Info valimiste kohta Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb