Vabad töökohad

LUUNJA VALLAVALITSUS VÕTAB TÖÖLE

  

MENETLEJA

 

 

Peamisteks tööülesanneteks on järelevalve teostamine omavalitsuse territooriumil kehtivate eeskirjade, kordade täitmise üle, väärtegude menetlemine, kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine, ettekirjutuste tegemine, tegevusvaldkonnaga seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine jmt.

 

Sobival kandidaadil on:

 

   varasem töökogemus menetlustoimingute tegemisel

           iseseisev mõtlemine, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime

           hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
           vene keele oskus suhtlustasandil
           isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalus


Omalt poolt pakume:

 

           vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses

           mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi edaspidiseks

           enesetäiendamise võimalusi

           paindlikku tööaega

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

 

Avaldus, CV ja kõrgharidust tõendavad dokumendid palume saata

hiljemalt 23. juuliks 2018 e-posti teel luunjavv@luunja.ee  

  

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel. 7 417100 või aare@luunja.ee

__________________________________________________________________


JURISTI

 

 

Peamised tööülesanded:

 

           omavalitsuse õigusaktide eelnõude, lepingute jm dokumentide koostamine ja läbivaatamine           vallavalitsuse, volikogu ja valla asutuste juhtide õigusalane nõustamine

           valla õigusaktide täitmise kontroll

  

Sobival kandidaadil on:

 

  • õigusalane kõrgharidus
  • töökogemus õigusvaldkonnas
  • iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime
  • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
  • avaliku sektori tegevust reguleeriva seadusandluse väga hea tundmine
  • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus

 

Kasuks tuleb: töökogemus avalikus sektoris

 

Omalt poolt pakume:

 

  • vastutusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses
  • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse
  • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
  • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

 

Avaldus, CV ja kõrgharidust tõendavad dokumendid palume saata

hiljemalt 23. juuliks 2018 e-posti teel luunjavv@luunja.ee  

  

Lisainfo: vallavanem Aare Anderson, tel. 7 417100 või aare@luunja.ee

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb