uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
21.09.2018

20.09.2018

16.09.2018
 10.09.2018

10.09.201824. septembril kell 14-18 toimub geenidoonorluspäev  Luunja vallamajas (Puiestee 14, Luunja alevik)


Geenivaramuga liituda saab veel aasta lõpuni või kuni 100 000 proovi täitumiseni. Liitumine on
lihtne ja inimestele tasuta. Oma digitaalse nõusoleku projektis osalemiseks saab anda
veebikeskkonnas www.geenidoonor.ee, vereproove koguvad suuremad haiglad ja SYNLABi
teaduslaborid üle Eesti. Eelnevalt aega broneerida vaja ei ole.

100 000 uut geenidoonorit Eesti geenivaramusse aastal 2018
Eesti Vabariigi juubeliaastal kogutakse Geenivaramusse täiendavalt 100 000 inimese andmed.
Uutele geenidoonoritele tehakse geenikaart, mille alusel saab edaspidi hinnata personaalseid
haigusriske ja ravimite sobivust ning lähiaastatel on kavas integreerida geeniandmed
tavameditsiini osaks.
Lisaks sellele annavad geenidoonorid hindamatu panuse teaduse ja meditsiini arengusse.
Geenidoonoriks saamisel võetakse 6 ml veeniverd. Vereproovid transporditakse geenivaramu laborisse Tartus, kus kõigile uutele geenidoonoritele tehakse andmete genotüpiseerimise analüüs, ehk teisisõnu,
nad saavad endale personaalsed geenikaardid. Genotüpiseerimine tähendab geenianalüüsi teostamist kogu inimese genoomi ehk DNA lõikes – määratakse 640 tuhat üksikut nukleotiidi (A, T, C, G), mis on kõige sagedamini eri inimestel erinevad. Geenikaardi alusel saab hinnata personaalseid pärilikke haigusriske ja ravimite sobivust.

Miks on vaja geenivaramut laiendada?
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud arstiteaduse arengule olulise andmebaasi, millega on
liitunud 52 000 eestimaalast - 5% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu andmebaas on
täienenud teiste terviseandmeid sisaldavate andmebaaside ja registritega linkimise teel. Välja on
töötatud meetodid terviseriskide paremaks ennustamiseks, et edaspidi saaks geneetilist
informatsiooni arvesse võttes haigusi tulemuslikumalt ennetada ja täpsemalt ravida. Geenivaramu
loodud biopank on suurim Eestis ja üks edukamaid Euroopas. Selle laiendamine võimaldab
suurendada tema väärtust nii teadusliku uurimistöö jaoks vajaliku andmebaasina kui ka geeniinfol
põhineva personaalmeditsiini juurutamise möödapääsmatu eeldusena.

Loe rohkem: www.geenidoonor.ee

28.08.2018
 

24.08.2018

24.08.2018

24.08.2018

16.08.2018


16.08.2018

10.08.2018


31.07.201831.07.201831.07.2018


20.07.2018

17.07.2018

13.07.2018

09.07.2018


04.07.2018

29.06.2018
Peipsi Järvefestivali programm Emajõe-Suursoo keskuses
:

15.00 - 18.00 Lodjamudelite meisterdamise töötuba

15.30 III Peipsi Järvefestivali avamine
15.30 - 16.15
  Vee ohutuse õpituba - päästevesti ja päästerõnga kasutamine, kuivülikond selga, kanderaamiga haige transportimine, paadiga sõit (7 last korraga)
16.00 - 16.45
Esmaabi õpituba
16.00 - 19.00 Tartu loodusmaja õpituba "KALAELU"
17.00 - 18.00
 Peipsi kalatoitude õpituba
17.00 - 20.00 Õngeõpe lastele - Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi
18.00 - 19.00 Emajõe kalastiku teemaline ettekanne - Meelis Tambets
18.00 - 18.45 Vee ohutuse õpituba - päästevesti ja päästerõnga kasutamine, kuivülikond selga, kanderaamiga haige transportimine, paadiga sõit (7 last korraga)
18.30 - 19.15
Esmaabi õpituba


Ansambli Väliharf kontsert kell 20.00-22.00
22.06.2018

19.06.2018

18.06.2018

Tänasest alustab vallavalitsuses tööd majandusnõunik Raido Kutsar (36), kes võitis avaliku konkursi.

 

Raido on lõpetanud Tartu Ülikooli geograafia erialal, kõrvalerialaks majandus. Ta on varasemalt töötanud omavalitsuses ligikaudu 12 a, peamiselt majandusnõunikuna, juhtinud projekte, korraldanud riigihankeid, tegelenud muuhulgas ka ehitusvaldkonna, arengukavade ja planeeringutega.


Valikul said otsustavaks piisav erialane kogemus omavalitsuses ning kokkupuuted seonduvate valdkondadega. Vähem oluline polnud ka kõrge motiveeritus ja positiivne taustainfo. Raidot iseloomustatakse kohusetundliku, tööka ja hea suhtlejana. Raido on abielus ja kahe lapse isa.

 

Tema vastutusalaks saab majandusvaldkonna koordineerimine, sh vallavara, tehnovõrgud ja –rajatised, teed ja tänavad, tänavavalgustus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kaugküte, munitsipaaleluruumid, hanked jm.

 

Seni valla majandusnõuniku ülesandeid täitnud Harri Lepp pühendub edaspidi Luunja Varahalduse SA juhtimisele.


Jaksu ja edu Raidole uues ametis!
12.06.2018

Luunja roosiaed – mõnus puhke- ja kontserdikoht - saab uue kuue sammhaaval.

 

Mõne aja eest korraldas vallavalitsus arhitektuurivõistluse eskiisprojekti saamiseks, millega lisaks roosiaiale soovisime hõlmata ka aleviku keskosa (endise mõisasüdame ala), saamaks terviklikku lahendust. Eesmärgiks on kogu ala sidus lahendamine, kaasaegse ja funktsionaalselt toimiva alevikuruumi väljatöötamine, mis sobituks olemasoleva mõisapärandiga.

 

Arhitektuurivõistlusele laekunud ainsat tööd hinnates ja olukorda arutades leidis žürii (kuhu kuulusid ka Eesti Maastikuarhitektide Liidu ja Muinsuskaitseameti esindajad), et võistlus sellisel kujul oma laiemat eesmärki ei täitnud ning selle põhjal lepingut kogu ala projekteerimiseks sõlmida ei saa. Kuid roosiaia keskse osa – rosaariumi – uuendamist on kavas alustada koheselt.

 

Rosaarium on EV 100 raames kavandatav kingitus vallale.

Lohkva Külaseltsi poolt koostatud vastav projekt sai rahastuse EV100 meetme raames. Seetõttu oleme tellinud eraldi rosaariumi osa projekti, lähtudes arhitektuurikonkursil pakutud kontseptsioonist (autor Väli Maastikuarhitektid).


Ülejäänud ala osas on pakutud lahendust soovi korral võimalik aluseks võtta, seda edasi arendades järgnevate etappide raames.


 

Juuresolevalt lingilt saab näha rosaariumi asendiplaani

https://www.dropbox.com/sh/743x0weq6igaimw/AAChEtIUUc2X2uYGRj08oTmma?dl=0

 Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011