uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
24.05.201818.05.2018

16.05.2018

14.05.2018

14.05.2018


14.05.2018

11.05.201807.05.201802.05.2018
  

30.04.2018

30.04.2018
Kaitsevägi korraldab 2.–14. mail õppuse SIIL, millest võtab osa pea 15 000 inimest üle Eesti.

SIIL-i raames viib Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Kaitseliidu Tartu malevaga Tartu linnas ja maakonnas 4.– 6. mail läbi sisejulgeolekuõppuse.


 

4.– 6. mail tagavad Tartu kesklinnas avalikku korda PPA ja Kaitseliidu ühispatrullid ning õppuse raames toimuvad väiksemad õppelahingud, mis leiavad aset Tartu linnas Riia, Ravila, Lehola ja Ujula tänava ning avaturu piirkonnas. Sisejulgeolekuõppus toob endaga kaasa ajutisi liikluspiiranguid maanteedel.

 

PPA ja Kaitseliit paluvad seetõttu kõigil kaaskodanikel olla õppuse ajal tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. Teedel ja tänavatel võib liiklust reguleerida ka sõjaväepolitsei.

 

Õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette) ja sellega seoses panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline ese), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või helistada telefonil 112.

 

Õppusel kasutatavad imitatsioonivahendid võivad tekitada müra, mistõttu PPA ja Kaitseliit paluvad vabandust tekitatud ebameeldivuste pärast.

 

4.- 5. mail kontrollitakse tavapärasest tihedamalt ka Lõuna-Eestis liikuvaid sõidukeid ja isikuid. Pisteline kontroll kulgeb ladusalt, kui inimestel on ette näidata nii isikutunnistus kui ka mootorsõiduki dokumendid.

 

Täname kaaskodanike kannatlikkuse eest! Oma mõistva suhtumisega aitate kaasa suurõppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisema elukeskkonna tagamisele.

 

Kui tekib küsimusi õppuse SIIL kohta, pöörduge julgelt lisainfo saamiseks:

tartu.siil@kaitseliit.ee või +372 5750 3118.

 


30.04.2018
30.04.2018

27.04.2018

20.04.2018
Tähelepanu! Algab registreerumine lastelaagritesse ja õpilasmaleva rühmadesse. Maleva rühmadesse registreerimisel palume, et seda teeks noor ise.

 
Regamise lingid:
Lastelaagrisse registreerimise link: https://goo.gl/forms/meIAhEmiC8rqCTUr1

Töö- ja puhkelaagrisse kandideerimise link: https://goo.gl/forms/vju2ToqlraIPrnKt2

...

Õpilasmalevasse kandideerimise link: https://goo.gl/forms/jVScSwwb98j5xAN53

20.04.2018

17.04.2018


17.04.2018


11.04.2018

10.04.2018 • AVALIK SUULINE ENAMPAKKUMINE LUUNJA VALLA OMANDIS OLEVATE MAADE RENDILE ANDMISEKS

   

   

   

  Luunja Vallavalitsus korraldab 24. aprillil 2018. a. kell 10.00 vallamaja II korruse saalis (Puiestee tn 14, Luunja alevik) avaliku suulise enampakkumise Luunja valla omandis olevate maade rendile andmiseks.

   

  Rendile antakse alljärgnevad maaüksused:

   

  1.     kell 10.00 Kavastu küla, Hariduse, katastritunnus 43201:001:1671, rendile antava maa-ala suurus 3,3 ha. Rendi alghind aastas 125 eur/ha.

   

  2.     kell 10.15 Kikaste küla, Jõekalda, katastritunnus 43201:001:1672, rendile antava maa-ala suurus 2,3 ha. Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

   

  3.     kell 10.30 Pilka küla, Pilka tee 2 , katastritunnus 43201:001:1666, pindala 0,8 ha. Rendi alghind aastas 150 eur/ha.

   

  4.     kell 10.45 Luunja alevik, Talli tn 1, katastritunnus 43201:001:1696, rendile antava maa-ala suurus 1,9 ha. Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

   

  5.     kell 11.00 Luunja alevik, Talli tn 5, katastritunnus 43202:004:0035, rendile antava maa-ala suurus 5,0 ha. Kasutusotstarve rohumaa (tingimus tühistatud). Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 125 eur/ha.

   

  6.     kell 11.15. Kabina küla, Koolmeistri tn 5, katastritunnus 43201:001:1678, pindala 7 ha. Rendi alghind aastas: 150 eur/ha.

   

  7.     kell 11. 30 Põvvatu küla, Niglase, katastritunnus 43201:001:1677, rendile antava maa-ala suurus 4,8 ha. Rendi alghind aastas 150 eur/ha

   

  8.     kell 11.45 Lohkva küla, Välja, katastritunnus 43201:001:1663, pindala 1,2 ha.

  Rendi alghind aastas 150 eur/ha.

   

  9.     kell 12.00 Lohkva küla, Piiri, katastritunnus 43201:001:1662, pindala 1,6 ha.

  Maa-ala tuleb osaliselt korrastada! Rendi alghind aastas 105 eur/ha.

  Rendilepingu tähtaeg on 5 (viis) aastat. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud. Eeldame, et pakkuja on enne enampakkumisel osalemist tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaadanud. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal. Maaüksuste asendiplaanid ja rendilepingu tingimused on avaldatud Luunja Vallavalitsuse kodulehel enampakkumisteate juures. 


 • Korrastamise teostab rentnik oma kuludega.

 • Täpsustav info majandusnõunik Harri Lepp tel 5688 0441

 • Kavastu küla, Hariduse

    Pilka küla, Pilka tee 2 

   Luunja alevik, Talli tn 1 

          Luunja alevik, Talli tn 5  

          Kabina küla, Koolmeistri tn 5

          Põvvatu küla, Niglase

           Lohkva küla, Välja

           Lohkva küla, Piiri

           Rendileping


10.04.2018
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2018, millele nad toetust taotlevad.
 
 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.a.
 
Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.

Taotlejale soovitame omaltpoolt enne taotlemist läbi lugeda programmi määruse seletuskiri (https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/03/Hajaasustuse-programm_SK.pdf)   milles on programmi määruse selgitused ja  sisu põhiline kokkuvõte.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada vallavalitsusele elektrooniliselt (luunjavv@luunja.ee)  või paberkandjal alates 9.04.2018.a  ja  esitamise viimane tähtpäev on 11.06.2018.a.Info :

Tamur Tensing

Ehitus- ja keskkonnanõunik

Tel. 50 26 497
05.04.2018


03.04.2018

02.04.2018


02.04.2018
Aprillikuu tegevused on eelkõige seotud laste ja noortega. 06. aprill
Film: Seltsimees laps


07. aprill
Jõeõdede sünnipäev

12. aprill
Toomas Ojasaare lauluklubi

22. aprill
Valla jüriööjooks

23.-26. aprill
Koolivaheaja programm

24. aprill
Tartumaa noortekeskuste vaheline LAN-party

27. aprill
Ernst Hiisi klaveripäev, astuvad üles Tartumaa noored pianistid

29. aprill
Laste lauluvõistlus Luunja Lõoke 2018

30. aprill
Volbripidu


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011