uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
18.08.2017

18.08.201715.08.2017

11.08.2017


19. august PEREPÄEV kell 10–22 Lodjakoda,

Sisevete Saatkond,

Dorpati ja Luunja sadam


Sadamate vahel liiguvad jõetrammid Alfa, Jõmmu ja Pegasus.

Jõetrammidele pääseb käepaelaga, mis kehtib terve päev ning kõikidel laevadel.

Jõetrammi pileteid on võimalik osta Piletimaailmast


Kell 11.00 Väljub Dorpati kai äärest jõetramm Pegasus „Kahe kollase akna” marsruudil Tartu – Luunja, Luunja– Tartu.

Jõetramm on Dorpati kai ääres tagasi kell 15.30


Jõetrammide väljumise ajad

Dorpati kai äärest:

kell 11 (Luunjasse); 11.30; 14.00; 14.30; 15.30

 Sisevete Saatkonnast:

kell 11.30 (Luunjasse); 12.00; 13.00; 15.00; 16.00

 Lodjakojast:

kell 11.00; 12.00 (Luunjasse); 12.30; 14.00; 15.30

 Karlova sadamast:

kell 11.00; 12.00; 14.00; 15.00NB! Jõetrammi pilet vahetatakse festivali keskustes käepaela vastu.

11.08.2017

02.08.2017

01.08.2017
Kollane Aken Luunja sadamaalal avati Luunja Mõisapäevade raames 28.juulil.

Projekt teostati Kapteni Keldri ja Luunja valla koostöös.


Kollaste akende projekti algatasid Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid, partneritena on kaasatud EAS, SA Lõuna-Eesti Turism ja maakondlikud turismiarendajad, ajakiri National Geographic Eesti, Tartu linn jt omavalitsused.

Alates 2013.a. on kollaseid aknaid paigaldatud Lõuna-Eesti tähelepanuväärsetesse kohtadesse, sh Tartu linn, Sangaste loss, Alatskivi loss jt.

Luunja sadamaala on väärikas paik, kuhu sobib kollane aken Emajõe auks.  


Projekti eesmärgiks on piirkonnale tuntuse ja külastajate toomine ning identiteedi tugevdamine

Kollaste akende piirkondi tutvustab kohaturunuduskampaania „Elu kahe maailma piiril“, mis kutsub nii sise- kui väliskülastajaid tutvuma Lõuna-Eesti rikkaliku kultuuripärandi ja loodusega.  01.08.2017

26.07.2017

21.07.2017

20.07.2017

17.07.2017
13.07.2017

11.07.2017

06.07.2017

Vabariigi Valitsuse tänasel istungil langetati lõpuks otsus – Luunja vald JÄTKAB ISESEISVANA. Luunja vald on soovinud kindlalt jätkata iseseisvana ning olnud vastu sundliitmisele.

Sundliitmise vastu oli 92 % rahvaküsitlusel osalenutest. Rahvaalgatusena koguti ka suur hulk allkirju valla sundliitmise vastu ja iseseisvuse toetuseks.


Positiivse otsuse saavutamisel on olnud oluliseks faktoriks intensiivne töö meie seisukohtade selgitamisel, poliitikute toetus, samuti valla elanike ülekaalukas tahe ning väga tugevad sisulised argumendid. Lisandusid hea juriidiline tugi, pidevad meediakajastused jm.Tunnustame jätkuvalt Tartu linna kui meie head naabrit ning usume, et ka edaspidi jätkame edukat koostööd. Soovime Tähtvere valla ja Tartu linna ühinemise teel kujunevale omavalitsusele edu, jaksu ja tarkust ühise vankri vedamisel.  Eestis on praegu 213 omavalitsust, sh 183 valda ja 30 linna. Vabatahtlikult ühines ehk 160 omavalitsust.

Pärast tänaseid valitsuse otsuseid jääb alles 79 omavalitsust –  15 linna ja 64 valda.


 


05.07.2017


21.06.2017
Vabariigi Valitsus otsustas 15. juunil toimunud istungil paluda Luunja valla ja veel  kolme ühinemispiirkonna osas piirkondlikel komisjonidel uuesti hinnata liitmisega seonduvaid asjaolusid.


Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni 20. juunil toimunud koosolekul võeti pärast põhjalikku arutelu seisukoht, et kuigi perspektiivne oleks Luunja valla ja Nõo valla osas ühinemistega edasi minna, tuleks valitsusel kindlasti kaaluda ka nende valdade sundliitmisest loobumist.Valitsus arutab teemat taas eeldatavasti 29. juuni istungil.

 


Valitsus langetas 15. juunil otsuse, et 12 sundliitmisettepanekut viiakse lõpuni:


-         Emmaste valla ja Pühalepa valla ühendamine Hiiu valla ja Käina vallaga – HIIUMAA VALD

-         Lüganuse valla ühendamine Kiviõli linna ja Sonda vallaga – LÜGANUSE VALD

-         Illuka valla ühendamine Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna vallaga –                      ALUTAGUSE VALD

-         Koeru valla ühendamine Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja

          Koigi vallaga – JÄRVA VALD

-         Rakke valla liitumine ja Väike-Maarja vallaga – VÄIKE-MAARJA VALD

-         Tõstamaa valla ühendamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga – PÄRNU LINN

-         Juuru valla ühendamine Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla vallaga – RAPLA VALD

-         Tabivere valla ühendamine Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu vallaga – TARTU VALD

-          Kallaste linna ja Pala valla ühendamine Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara vallaga –

          PEIPSIÄÄRE VALD

-         Kambja valla ühendamine Ülenurme vallaga – KAMBJA VALD

-         Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühendamine ning Misso valla Luhamaa nulga 

          üleandmine ühineva omavalitsuse koosseisu – SETOMAA VALD

-         Orava valla ja Vastseliina valla ühendamine Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga – VÕRU

          VALD
 


19.06.2017

16.06.2017


AS Tarmeko on esitanud 24.01.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja Vallavalitsuse 02.07.2015. a korraldust nr 207 „Projekteerimistingimuste määramine Soojuse tee 18 puidutööstuse hoone laiendamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2015 a väljastatud projekteerimistingimuste p 1.1 toodud hoonetealust lubatud kogupinda  4500-lt m² 5000- le m² ja punktis 4.4 toodud hoone lubatud suuremat kõrgust 8 meetrilt 12 meetrile. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 207 kehtima muutmata kujul.

 

Täiendavalt on koostatud Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang (koostaja OÜ Alkranel, 09.05.2017). Hinnang toob lõppresümeena välja, et kavandatava tegevuse suhtes ei ole negatiivsete mõjude esinemine tõenäoline ja puudub vajadus KMH protsessi läbiviimiseks.

 

Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude eelhinnangu on keskkonnaamet oma 26.05.2017 kirjaga nr 6-2/17/6397-2 kooskõlastanud.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja vallamajas

17.06.2017 - 27.06.2017 

aadressil Puiestee 14, Luunja alevik tööaegadel ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.e.

Arvamusi ja vastuväiteid projekteerimistingimuste muutmise kohta on võimalik kirjalikult esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti teel 

luunjavv@luunja.ee või paberkandjal aadressil, Puiestee 14 Luunja alevik.EELNÕU

Keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang
16.06.2017
14. juunil toimus Luunja apteegis uudse apteegiteenuse tutvustamine ja üleriigiline esmaesitlus.


Magnum kontserni kuuluv Apotheka apteegikett on loonud uudse teenuse maapiirkondade jaoks – klientide nõustamine kaasaegsete nutiseadmete vahendusel.


Esimesena rakendatakse seda Luunjas, kus 14. juunil toimus esimene proovinõustamine ja ostu sooritamine.


Seoses uudse teenuse rakendamisega pikeneb ka Luunja apteegi lahtiolekuaeg seniselt ühelt päevalt kolmele päevale nädalas: E,K,R kl 9-13.


13.06.2017


09.06.2017

09.06.2017

07.06.2017
06.06.2017
06.-09. juunini toimuvad Sirgu-Pilka tee ääres raietööd.

Võimalik ajutine liikluse peatamine.

 

Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

 


Luunja Vallavalitsus


 Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011