uudiste-arhiiv

Uudiste arhiiv (alates 1.1.2011)
27.04.2017
25.04.2017
Haldusreformi rahvaküsitlusel 23.-24. aprillil avaldasid Luunja valla elanikud oma kindlat toetust valla jätkamisele iseseisva omavalitsusena.  


 

Küsitletavate nimekirjas oli 3347 inimest. 

Küsitlusel osales kokku 1231 (36,8%) elanikku, sh kehtetud sedeleid oli 2.

 

Küsimus oli:

Kas pooldate Luunja valla sundliitmist Tartu linnaga, millega liidetakse ka Tähtvere vald?“ 


Tulemus:

 

EI            1130           (92 %)

JAH         99                (8 %)
Küsitluse tulemused esitatakse kinnitamiseks vallavolikogule.


Volikogu esitab hiljemalt 15. maiks Vabariigi Valitsusele oma seisukoha sundliitmise ettepaneku osas. Sisuliste põhjenduste kõrval on rahvaküsitluse tulemus üheks sisendiks lõpliku otsuse langetamisel sundliitmise osas.


24.04.2017

21.04.2017


21.04.2017

20.04.2017
Hea vallaelanik!  

 

Luunja valla tulevik on otsustamisel!

Avalda oma arvamust - kas pooldad Luunja valla sundühendamist või iseseisvana jätkamist.

 

Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku sundühendada Luunja vald ja Tähtvere vald Tartu linnaga.  Elanike arvamuse väljaselgitamiseks viib vallavalitsus läbi küsitluse.

 

Elanike küsitlus toimub 23.04.–24.04.2017

 

Küsitlusel tuleb vastata küsimusele:

Kas pooldate Luunja valla sundliitmist Tartu linnaga, millega liidetakse ka Tähtvere vald?“  Vastata saab „JAH või „EI“

 

 

Elektrooniline küsitlus toimub 23.04.2017 veebikeskkonnas www.volis.ee , millele on ligipääs Luunja valla veebilehelt www.luunja.ee.

 

Küsitluse korraldamine  küsitluspunktides  toimub 23.04.–24.04.2017 kell 10.00-20.00.

Lohkva Lasteaias (Valguse tee 6)

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Lohkva, Rõõmu, Põvvatu, Muri, Veibri, Kakumetsa ja Kabina küla elanikud.

Luunja vallamajas (Puiestee 14) 

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Luunja aleviku, Savikoja, Pilka, Sirgu, Kõivu, Sääsekõrva ja Sava küla elanikud.

Kavastus (Kavastu keskus 4-2, Kavastu Naisseltsi ruumides)

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Kavastu, Pajukurmu, Poksi, Viira, Sirgumetsa, Sääsküla ja Kikaste küla elanikud

 

Küsitlusel saab osaleda alates 16. eluaastast.

Küsitlusleht antakse osalejale täitmiseks kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel.

Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitluslehe salajane täitmine. Lehele tuleb teha vastusevariandi „EI”  või „JAH” juurde vastavasse kastikesse märge.

 

Luunja valla haldusterritooriumil viibivad Luunja valla elanikud, kelle  tervislik seisund või muu põhjus ei võimalda tulla küsitluspunkti, võivad taotleda küsitluslehe täitmist kodus.

Vastava taotluse palume esitada kirja teel (Puiestee 14, Luunja 62222, Luunja vald), e-posti teel  luunjavv@luunja.ee või tel. 7417 318; 52 93 633 vahemikus 15.04.-24.04. Avaldusi saab esitada 24.04 kl 17.00-ni.

 

Info: vallasekretär Aime Koor,  tel 7417 319, 52 93 633, e-post: aime@luunja.ee 

NB!  Küsitluse läbiviimine tuleneb seadusest ning on kohustuslik sundühendatavatele omavalitsustele.

Allkirjade kogumine Luunja valla iseseisvuse toetuseks on vabatahtlik rahvaalgatus.

Üks ei asenda ega välista teist. 

 

 

20.04.2017


Riigikogu ees väitis riigihalduse minister Mihhail Korb, et Luunja vald elab Tartu linna arvel ning tuleb seetõttu linnaga sundliita.


Riigikogu 17. aprilli istungil käsitleti Luunja valla sundliitmise teemat.

Riigikogu liimed olid esitanud arupärimine, milles nõudsid selgitust, millistel kaalutlustel valitsus soovib Luunja valda sundliita.

Arupärimisele vastas minister Mihhail Korb.


Minister kinnitas, et temal valitsuse liikmena ei ole võimalik arutada, kas vald on jätkusuutlik või mitte. Seadus näeb ette 5000 elaniku piiri ja liitmise ettepanek tehakse, arutamata, kas vald on jätkusuutlik või ei ole.

 


Istungi stenogramm:
http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201704171500#PKP-2072219.04.2017
Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt võtab linn seisukoha valitsuse poolt esitatud sundliitmise ettepaneku osas.

Eelnõu on linnavolikogu 20.04. istungi päevakorras.

 

Link eelnõule:

http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G2FE879E91918A818C22580FA00271672

 


Tartu linn nõustub valitsuse ettepanekuga Luunja valla ja Tähtvere valla linnaga sundliitmise osas, kuid on eriarvamusel valitsuse ettepaneku realiseerimise õigusliku viisi osas.


Probleemiks on Tartu linna säilimine avalik-õigusliku isikuna.

See teema on seadusandja ja valitsuse apsakate tõttu hetkel ebaselge.

Probleemi olemus seisneb selles, et valitsuse poolt tehtud ettepanekus nähakse ette Luunja valla, Tartu linna ja Tähtvere valla ühinemise teel uue haldusüksuse moodustamine. See tooks kaasa kõigi kolme senise omavalitsuse, sh Tartu linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku lõppemise. Uue üksuse loomisel tuleks kogu õiguslik raamistik uuesti üles ehitada, samuti luua ühine ametiasutuste struktuur ja korraldada sellega seotud teenistujate värbamine.


Rahandusministeerium on teatanud, et on valmis asja uuesti üle vaatama ning põhjendanud segadust osaliselt trükiveaga.

Kuid aluseks olev seadus ning valitsuse ettepanek on hetkel jõus ning ammendavaid selgitusi pole siiani.Tartu linn esitab ka tingimused, millistel linn nõustub sundliitmise ettepanekuga.

Muuhulgas soovib Tartu linn, et kõik Tartu linna õigusaktid jäävad kehtima, Luunja valla ja Tähtvere valla arengukavad ja eelarvestrateegiad kehtivad kuni uute kinnitamiseni hiljemalt 15.10.2018.   

 19.04.2017
Tartu linna elanikud on rahvaküsitlusel avaldanud arvamust Tähtvere ja Luunja valla Tartuga liitmise kohta. Kolme päeva jooksul andis oma seisukoha 626 tartlast, kellest 426 oli liitumise vastuTartu Linnavolikogu arutab teemat 20. aprillil.Luunja vallas toimub küsitlus 23.-24. aprillil.

17.04.2017

13.04.2017

Hea vallaelanik!  

 

Luunja valla tulevik on otsustamisel!

Avalda oma arvamust - kas pooldad Luunja valla sundühendamist või iseseisvana jätkamist.

 

Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku sundühendada Luunja vald ja Tähtvere vald Tartu linnaga.  Elanike arvamuse väljaselgitamiseks viib vallavalitsus läbi küsitluse.

 

Elanike küsitlus toimub 23.04.–24.04.2017

 

Küsitlusel tuleb vastata küsimusele:

Kas pooldate Luunja valla sundliitmist Tartu linnaga, millega liidetakse ka Tähtvere vald?“  Vastata saab „JAH või „EI“

 

 

Elektrooniline küsitlus toimub 23.04.2017 veebikeskkonnas www.volis.ee , millele on ligipääs Luunja valla veebilehelt www.luunja.ee.

 

Küsitluse korraldamine  küsitluspunktides  toimub 23.04.–24.04.2017 kell 10.00-20.00.

Lohkva Lasteaias (Valguse tee 6)

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Lohkva, Rõõmu, Põvvatu, Muri, Veibri, Kakumetsa ja Kabina küla elanikud.

Luunja vallamajas (Puiestee 14) 

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Luunja aleviku, Savikoja, Pilka, Sirgu, Kõivu, Sääsekõrva ja Sava küla elanikud.

Kavastus (Kavastu keskus 4-2, Kavastu Naisseltsi ruumides)

Küsitluspunktis saavad  arvamust avaldada Kavastu, Pajukurmu, Poksi, Viira, Sirgumetsa, Sääsküla ja Kikaste küla elanikud

 

Küsitlusel saab osaleda alates 16. eluaastast.

Küsitlusleht antakse osalejale täitmiseks kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel.

Küsitluses osalejale võimaldatakse küsitluslehe salajane täitmine. Lehele tuleb teha vastusevariandi „EI”  või „JAH” juurde vastavasse kastikesse märge.

 

Luunja valla haldusterritooriumil viibivad Luunja valla elanikud, kelle  tervislik seisund või muu põhjus ei võimalda tulla küsitluspunkti, võivad taotleda küsitluslehe täitmist kodus.

Vastava taotluse palume esitada kirja teel (Puiestee 14, Luunja 62222, Luunja vald), e-posti teel  luunjavv@luunja.ee või tel. 7417 318; 52 93 633 vahemikus 15.04.-24.04. Avaldusi saab esitada 24.04 kl 17.00-ni.

 

Info: vallasekretär Aime Koor,  tel 7417 319, 52 93 633, e-post: aime@luunja.ee 

NB!  Küsitluse läbiviimine tuleneb seadusest ning on kohustuslik sundühendatavatele omavalitsustele.

Allkirjade kogumine Luunja valla iseseisvuse toetuseks on vabatahtlik rahvaalgatus.

Üks ei asenda ega välista teist. 

 

 

12.04.2017
11.04.2017


07.04.201706.04.2017

04.04.2017

04.04.2017

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad järgmisel nädalal ülekoolilise taktikalise kaardiõppuse, mille raames liiguvad 10.-11. aprillil Tartu maakonnas Luunja ja Tartu valla piirkonnas kaitseväelased ja kaitseväe masinad.


KVÜÕA ülekooliline õppus algab Tartu maakonnas esmaspäeva, 10. aprilli hommikul ning lõpeb teisipäeval, 11. aprillil orienteeruvalt kell 18.00. Harjutusest võtab osa ligikaudu 150 tegevväelast, sõidukitest 15 veoautot ja 5 maasturit. Tehnika liigub ainult mööda sõiduteid. Osalev isikkoosseis liigub gruppides ning eravaldustesse ei siseneta, imitatsioonivahendeid ei kasutata. Õppuse käigus võivad osalejad jääda ühele kohale pikemaks ajaks.


KVÜÕA ülekoolilise õppuse eesmärk on kinnistada ja tõsta õppurite allüksuste juhtimise pädevusi jalaväebrigaadi liikuvkaitselahingus ning anda neile juhtimiskogemusi.

Ülekoolilisel kaardiharjutusel osalevad KVÜÕA tegevväelased ja KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhi- ja keskastmekursuse õppurid.


Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus riigikaitseline õppeasutus Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere Eesti kaitseväele. Õppeasutuste koosseisu kuuluvad Kõrgem Sõjakool, kus valmistatakse kaitseväele ette ohvitsere rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tasemel, ning Lahingukool, kus koolitatakse allohvitsere kutse- ja täiendusõppes.

 28.03.2017

Seoses Idaringtee ehitusega on alates 27. märtsist kuni septembri lõpuni liikluseks suletud Mõisavahe tänavat ja Räpina maanteed (Juudi kalmistu ring) ühendav tee.


Tähistatud ümbersõit toimub mööda Nõlvaku tänavat (sõidukid kuni 10 t) ja Soojuse teed mööda.
Luunja Vallavalitsus 


22.03.2017

15.03.2017
Luunja valla vabaühenduste initsiatiivil on ühiselt ette valmistatud ja käivitatud kampaania Luunja valla iseseisvuse toetuseks ja sundliitmise vastu.

Kampaania ühe osana toimub allkirjade kogumine vastavale pöördumisele.


 

Allkirja on võimalik anda Luunja vallamajas, valla raamatukogudes Lohkvas, Kavastus ja Luunjas ning edaspidi ka nendes asutustes ja ettevõtetes, kes on valmis seda võimaldama.

 


Pöördumise tekst

petitsioon.docxElektrooniliselt on võimalik toetusallkiri anda  http://petitsioon.ee/luunja-valla-toetuseks

 


Raadiointervjuu Luunja valla vabaühenduste esindajatega: 

https://soundcloud.com/kaire-vahejoe/haldusreform-ja-luunja-valla-iseseisvuse-toetamine

 

15.03.2017

15.03.201713.03.2017
08.03.2017


06.03.2017

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011