RahvastikElukohateate esitamine

Isikul on võimalus RR-ile esitada kirjalik elukohateade (määrus nr 5 Lisa 1) koos kehtiva Eesti elukoha aadressiga elukohajärgsele KOV-ile järgmistel viisidel: 

 • -  Isiklikult kohale tulles: E-R 8.00- 17.00 Luunja Vallavalitusus, Puiestee 14, Luunja alevik; 

 • - posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;

 • - digiallkirjastatuna e-posti teel:  katrin@luunja.ee;

 • -  e-teenusena teabevärva www.eesti.ee kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu). 
Elukohateade (prinditav)

Elukohateade 
(elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

Elukohateatele tuleb märkida:
 • - elukohateate esitaja andmed;
 • - uue elukoha aadress ruumi täpsusega (kui isikul on mitu elukohta, esitab RR-i kandmiseks ühe tema poolt valitud elukoha aadressi);
 • - teiste isikute andmed, kelle elukoha aadressi muudetakse; 
 • - alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek; 
 • - ruumi kasutamise õiguse alus:  ruumi omaniku andmed ja allkiri elukohateatel või ruumi omaniku allkirjastatud avaldus eraldi dokumendina või ruumi kasutusõigust tõendav dokument;
 • - soovi korral sideandmed (sideaadress peab olema erinev esitatavast elukoha aadressist);
 • - elukohateade tuleb allkirjastada kõigil elukohateatel esitatud täisealistel isikutel (v.a eestkostetavad).

Info:  registripidaja-sekretär Katrin Madisson, tel 7417 319, katrin@luunja.ee

Rahvastik 2017

Rahvastik 2016 

Rahvastik 2015

Rahvastik 2014 

Rahvastik 2013 

Rahvastik 2012

Rahvastik 2011

Rahvastik 2010
Rahvastik 2009

Rahvastik 2008

Elanike sooline ja vanuseline struktuur 2012

Elanike arv 2008-2012

Luunja valla rahvastikustatistika (Statistikaameti andmed) 

 

 


 

 
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb