Vallavalitsuse teated

 •                      

Luunja Valla eelarvestrateegia 2019-2022 avalikustamine

  Parandus- ja muudatusettepanekud esitada hiljemalt                               

   17. septembriks    e- postile luunjavv@luunja.ee

                Avalik arutelu 19.09.2018 kell 17 vallamajas

 • ------------------------------------------------------------------------------------------------

 •                    Maa-amet korraldab
 • avaliku kirjaliku enampakkumise riigivara kasutamiseks andmist: 20.09.2018 kell 11:00
 • Luunja vallas saab pakkumisi teha järgmistele kinnistutele:
 • 1. Kabina küla, Mõisavälja
  • Kinnisasi: 43201:001:1654
  • Katastriüksuse pindala: 17.37 ha
  • Kasutusala pindala: 17.36 ha
  • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
  • Alghind: 2 743,00 € aastas
  • Tagatisraha summa: 686,00 €
  2. Luunja alevik, Kalevi
  • Kinnisasi: 43201:001:1628
  • Katastriüksuse pindala: 5.65 ha
  • Kasutusala pindala: 5.59 ha
  • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
  • Alghind: 883,00 € aastas
  • Tagatisraha summa: 221,00 €
  Osalemise info saate Maa-ameti kodulehelt

------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • HAJAASUSTUSE PROGRAMM


Hajaasustuse  programmi  taotlusvoor  avatud   9. aprillist 20182017

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2017. AASTAL

Luunja Vallavalitsuse 5.07.2017 korraldus nr 242HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2016. AASTAL

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2015. AASTAL

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2014. AASTAL

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2013. AASTAL

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2011. AASTAL 

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD 2010. AASTAL

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb