Valla teated

  • Seoses kevadiste teede lagunemistega on Luunja valla kohalikel teedel piiratud üle 8 tonniste sõidukite liikumine. Paigaldatud on teedele ka vastavad liiklusmärgid.
  • Piirang kehtib kuni seda muutva otsuse vastuvõtmiseni, millest teavitatakse. 


  • Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Tartu maakonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.03.2017.
  • Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga
  •  www.maaamet.ee  
Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 15.03.2017
hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb