Valla infoleht

 

Kodu Uudised

Värsket lehenumbrit  (september 2018) saab lugeda  siin


Kodu Uudiste toimetus ootab oktoobri numbrisse kaastöid 10. okt 2018 kl 17.00-ks.

Leht jõuab kojukandesse 18. oktoobril.


Kaastööd palume saata ajaleht@luunja.ee


Nõuded kaastöödele:


Tekst peab olema lisatud manusena dokumendiformaadis. Kui on lisatud pildid,

peab teksti alla olema lisatud pildifaili nimi, pildi allkiri ja foto autor. 


Lisainfo

Kadi Saarso

tel 741 7234 ja 5661 2583

ajaleht@luunja.ee


Infolete antakse välja Luunja vallavolikogu 30.10.2014. a määruse

Luunja valla infolehe Kodu Uudised väljaandmise kord“ alusel.
    ARHIIV 

Väljaanded 2018

Väljaanded 2017

Väljaanded 2016

Väljaandes 2015

Väljaanded 2014

Väljaanded 2013

Väljaanded 2012

Väljaanded 2011

Väljaanded 2010

Väljaanded 2009

Väljaanded 2008

Väljaanded 2007

Väljaanded 2006

Väljaanded 2005
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb