Soojamajandus

 

 

Luunja valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026,
arengukava koostamist toetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse.


Lohkva küla korterelamud on lülitatud kaugküttevõrku, piirkonna soojusettevõtteks on AS Fortum Tartu tütarettevõte AS Anne Soojus.

 

Kavastus ja teistes hajakülades kasutatakse lokaalseid kütteviise, valdavalt puidu(halu)kütet, mõnes piirkonnas ka gaasi.   

 

Luunja aleviku soojusvarustus baseerub alates 1972.a. kaugküttel, mida teenindab tsentraalne katlamaja ja 1,25 km soojusvõrke, mille kaudu soojus jõuab 11 tarbijani (põhiliselt valla asutused ja alevikus paiknevad kortermajad) 

Soojuse toodang, MWh

                      Toodetud                

2007                4362                            

2008                4361                

 

Soojusvõrk on osaliselt sama vana kui katlamaja, põhitorustik on rajatud 1970-atel aastatel.

Teatavaid lõike on hiljem rekonstrueeritud või lisatud isolatsiooni. Torustike kogupikkus 1216 meetrit. Valdavalt on tegu maa-aluste kanalisse rajatud trassidega (kokku1083 m), sh. hoonete keldrites läbivaid torustikke 162 m, õhutrasse on kokku 133 m.

 

 

Soojuse piirhind Luunja aleviku tarbijatele

Luunja Vallavalitsuse 05.09.2008.a. korraldusega nr 251 on kehtestatud Luunja aleviku tarbijatele soojuse piirhind  48.32 EUR (756 krooni) ühe MWh eest.

 

Küttehinna selgitus valla infolehes Kodu Uudised septembris 2008

september

 

 

 

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb