Projekteerimstingimuste avalikustamine

AS Tarmeko Soojuse tee 18 tootmishoone laiendamise projekteerimistingimuste muutmise  avatud menetlus ja avaliku väljapaneku kuulutus

 

AS Tarmeko  on esitanud 24.01.2017.a taotluse millega soovib muuta Luunja vallavalitsuse 02.07.2015. a korraldust nr 207 „Projekteerimistingimuste määramine Soojuse tee 18 puidutööstuse hoone laiendamiseks“. Taotluses on soovitud suurendada 2015 aastal väljastatud projekteerimistingimuste punktis 1.1 toodud ehitusalust pinda 4500-lt m2 5000- le m2 ja punktis 4.4 toodud hoone lubatud suuremat kõrgust 8 meetrilt  12 meetrile. Muus osas jäävad projekteerimistingimused nr 207 kehtima muutmata kujul.

 

Täiendavalt on koostatud „Soojuse tee 18 asuva tootmishoone laiendamise keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang (koostaja OÜ Alkranel, 09.05.2017). Hinnang toob lõpprezümeena välja, et kavandatava tegevuse suhtes ei ole negatiivsete mõjude esinemine tõenäoline ja puudub vajadus KMH protsessi läbiviimiseks.

 

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub Luunja  vallamajas 19.05.2017 - 29.05.2017 Luunja alevik, Puiestee 14  vallamaja tööaegadel  ja Luunja  valla veebilehel www.luunja.ee. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul luunjavv@luunja.ee.

Projekteerimistingimuse eelnõuga ja lisadega saab tutvuda seotud failides.


EELNÕU

Keskkonnamõjude (KMH) eelhinnang  

Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb