Hanked ja riigihanked

 


                                      HANKED JA   RIIGIHANKEDHinnapäring detailplaneeringu koostamiseks   
Palume Teilt hinnapakkumust Luunja vallas Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks lasteaia rajamiseks.

Hinnapäring
LISAD:

Lisa 1 Luunja Vallavolikogu otsus 15.06.2017 nr 42

Lisa 2 Detailplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 3 Päästeameti seisukoht

Lisa 4 Maanteeameti seisukohad

Lisa 5. Muinsuskaitseameti seisukoht

Lisa 6 Terviseameti seisukoht

Täiendatud 28.08.2017,  lisatud geodeetilise alusplaani mõõdistusala piir:

Lisa 7
Luunja valla 2016. aasta hankeplaanInformatsiooni Luunja valla riigihangete kohta leiate:

Riigihangete register TEOSTAMISEL HANKEDPuistematerjali vedu valla teedele

Hanketeade


OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks

Info hinnapakkumuse kohta


Luunja valla teede ja tänavate pindamine

Hanketeade


Luunja Lasteaia välitööd

Hanketeade


Luunja valla teede ja tänavate tolmutõrje 2016

Hanketeade


Kruusa purustamine Kabina karjääris 2016

Hanketeade


Luunja valla teede talvine lumesahkamine (teostamisel)

Riigihangete register


Kruusaveo hange (teostamisel)

Hanketeade Lohkva Lasteaia juurdeehitus (teostamisel)

HanketeadeLuunja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine


Luunja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimineKORRALDATUD HANKED


Hange raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks

Info hinnapakkumuse kohta


Luunja valla teede ja tänavate tolmutõrje 2015

Luunja lasteaia välitööd (välja kuulutatud)

Riigihangete register


Luunja Keskkooli aulakompleksi sisetööde projekteerimine

Riigihangete register


Lohkva lasteaiale mööbli ostmine (lepingu ootel)

Hanketeade

Luunja Lasteaed Midrimaa remonttööd

Hanketeade


Lohkva Lasteaia juurdeehituse põhiprojekti koostamine


Põvvatu-Luunja kergliiklustee ehitamine


Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Luunja valla haldusterritooriumil  


Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine


Väikebussi soetamine õpilaste veoks      


Luunja Mõisapargi rekonstrueerimise I etapp


Toitlustusteenuse osutamine Luunja Keskkoolis 2012-2017 


Autobussi soetamine õpilaste veoks


Lohkva Lasteaia rajamine


Luunja valla Lohkva lasteaia projeteerimine


Koolibussi soetamine
Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb